Poloha v obci


Pozemky Dubňany

28 pozemků řadit:

Prodej komerční 3496 m² Dubňany

Dubňany

Dne 2.6.2020 v 11:00 hod., se koná dražba pod 006 EX 379/02-649, kterou pořádá Exekutorský úřad Brno-město, JUDr. Alena Blažková, soudní exekutor, Konečného náměstí 2, 611 18 Brno-město, prostřednictvím elektronického…

Vloženo: 19.3.2020

Cena: 1 223 500 Kč (350 Kč za m²)

Logo RK

Dražba komerční 3496 m² Dubňany

Dubňany

Dne 2.6.2020 v 11:00 hod., se koná dražba pod 006 EX 379/02-649, kterou pořádá Exekutorský úřad Brno-město, JUDr. Alena Blažková, soudní exekutor, Konečného náměstí 2, 611 18 Brno-město, prostřednictvím elektronického…

Vloženo: 19.3.2020

Cena: 1 223 500 Kč (350 Kč za m²)

Logo RK
Prodej zemědělské půdy 1562 m² Dubňany

Aktualizace

Prodej zemědělské půdy 1562 m² Dubňany

Dubňany

Orca Estate nabízí exkluzivně k prodeji 5 parcel v katastrálním území Dubňany, okres Hodonín. Jedná se o parcely na LV 5550 o celkové výměře 1562 m². Pozemky se nachází v produkční krajinné zóně s drobnou parcelací. Pro…

Vloženo: 22.8.2019

Cena: 171 820 Kč (110 Kč za m²)

Logo RK
Prodej zemědělské půdy 884 m² Dubňany

Aktualizace

Prodej zemědělské půdy 884 m² Dubňany

Dubňany

Nabízíme spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 zajímavý investiční pozemek v k.ú. Dubňany, okres Hodonín. Jedná se o parcelu č. 2658/61 o podílové výměře 884 m2 (z celkových 1767 m2). Pozemek je rovinatý, nachází se na…

Vloženo: 22.11.2018

Cena: 145 860 Kč (165 Kč za m²)

Logo RK
Prodej ostatních pozemků 21 m² Dubňany

Aktualizace

Prodej ostatních pozemků 21 m² Dubňany

Dubňany

Nabízíme do podílového spoluvlastnictví ve výši id. 1/3 pozemek v k.ú. Dubňany, okres Hodonín. Jedná se o parcelu č. 3147/49 o podílové výměře 21 m2 (podíl přepočítán). Pozemek se nachází na jihozápadě obce, kousek od…

Vloženo: 7.11.2018

Cena: na dotaz

Logo RK
Prodej ostatních pozemků 278 m² Dubňany

Aktualizace

Prodej ostatních pozemků 278 m² Dubňany

Dubňany

Nabízíme do výlučného vlastnictví zajímavý pozemek v k.ú. Dubňany, okres Hodonín. Jedná se o parcelu č. 2830 o výměře 278 m2. Pozemek se nachází v návrhu pro plochy určené pro sady, vinice na východě obce. Pro více informací…

Vloženo: 6.11.2018

Cena: 45 870 Kč (165 Kč za m²)

Logo RK
Prodej zemědělské půdy 752 m² Dubňany

Aktualizace

Prodej zemědělské půdy 752 m² Dubňany

Dubňany

Nabízíme podílové spoluvlastnictví ve výši id. 2/5 na pozemku v k.ú. Dubňany, okres Hodonín. Jedná se o parcelu č. 2848/72 o výměře 752 m2 (podíl přepočítán). Pozemek se nachází na východě obce v blízkosti malých rybníků.…

Vloženo: 6.11.2018

Cena: 33 088 Kč (44 Kč za m²)

Logo RK
Prodej zemědělské půdy 129 m² Dubňany

Aktualizace

Prodej zemědělské půdy 129 m² Dubňany

Dubňany

Nabízíme do výlučného vlastnictví pozemek v k.ú. Dubňany, okres Hodonín. Jedná se o parcelu č. 2318/48 o výměře 129 m2. Pozemek se nachází na severu obce ve směru na obec Svatobořice-Mistřín. Jedná se o obdělávané pole,…

Vloženo: 5.11.2018

Cena: na dotaz

Logo RK
Prodej zemědělské půdy 132 m² Dubňany

Aktualizace

Prodej zemědělské půdy 132 m² Dubňany

Dubňany

Nabízíme do výlučného vlastnictví zajímavý pozemek v k.ú. Dubňany, okres Hodonín. Jedná se o parcelu č. 2738 o výměře 132 m2. Pozemek se nachází na východě obce, je rovinatý a přístupný z polní cesty. Jedná se o návrhovou…

Vloženo: 5.11.2018

Cena: na dotaz

Logo RK
Prodej ostatních pozemků 574 m² Dubňany

Aktualizace

Prodej ostatních pozemků 574 m² Dubňany

Dubňany

Nabízíme do podílového spoluvlastnictví ve výši id. 1/2 zajímavé pozemky vhodné k investici v k.ú. Dubňany, okres Hodonín. Jedná se o parcely č. 3340/109, 3340/110, 3340/125, 3340/135, 3344/3, 3345/37, 3366/71 o celkové…

Vloženo: 31.10.2018

Cena: 307 000 Kč (535 Kč za m²)

Logo RK
Prodej zemědělské půdy 416 m² Dubňany

Aktualizace

Prodej zemědělské půdy 416 m² Dubňany

Dubňany

Nabízíme do výlučného vlastnictví zajímavý investiční pozemek v k.ú. Dubňany, okres Hodonín. Jedná se o parcelu č. 2658/37 o výměře 416 m2. Pozemek je součástí stabilizované plochy zemědělské (drobná držba) a nachází se…

Vloženo: 14.10.2018

Cena: 68 640 Kč

Logo RK
Prodej zemědělské půdy 3995 m² Dubňany

Aktualizace

Prodej zemědělské půdy 3995 m² Dubňany

Dubňany

Nabízíme do podílového spoluvlastnictví ve výši id. 1/2 zajímavé pozemky v k.ú. Dubňany, okres Hodonín. Jedná se o parcely č. 3404/9, 3404/10 o celkové podílové výměře 3995 m2 (podíly přepočítány). Jedná se o vzájemně si…

Vloženo: 12.10.2018

Cena: 299 650 Kč

Logo RK
Prodej lesa 1215 m² Dubňany

Aktualizace

Prodej lesa 1215 m² Dubňany

Dubňany

Nabízíme do podílového spoluvlastnictví ve výši id. 1/2 pozemky v k.ú. Dubňany, okres Hodonín. Jedná se o dvě parcely č. 3478/2, 3479/30 o celkové podílové výměře 1215 m2 (podíl již přepočítán). Pozemky si vzájemně sousedí a…

Vloženo: 12.10.2018

Cena: 53 460 Kč

Logo RK
Prodej zemědělské půdy 1362 m² Dubňany

Aktualizace

Prodej zemědělské půdy 1362 m² Dubňany

Dubňany

Nabízíme do podílového spoluvlastnictví ve výši id. 1/2 pozemek v k.ú. Dubňany, okres Hodonín. Jedná se o parcelu č. 2544/30 o podílové výměře 1362 m2 (z celkových 2723 m2). Pozemek se nachází na severovýchodě obce. Pro více…

Vloženo: 11.9.2018

Cena: 119 856 Kč (88 Kč za m²)

Logo RK
Prodej zemědělské půdy 230 m² Dubňany

Aktualizace

Prodej zemědělské půdy 230 m² Dubňany

Dubňany

Nabízíme do výlučného vlastnictví pozemek v k.ú. Dubňany, okres Hodonín, parc.č.: 2797. Jedná se o ornou půdu o výměře 230 m2, která se nachází na východě obce. Dle územního plánu se jedná o plochy zemědělské, vinice, sady.…

Vloženo: 11.9.2018

Cena: 37 950 Kč (165 Kč za m²)

Logo RK

Prodej zemědělské půdy 17 m² Dubňany

Dubňany

Nabízíme k prodeji malý pozemek v blízkosti zástavby. Výměra pozemku je 17 m2 a na katastru nemovitostí je veden jako orná půda. Pozemek se nachází v obci jménem Dubňany v okrese Hodonín, kraj Jihomoravský. Pozemek není…

Vloženo: 13.4.2018

Cena: na dotaz

Prodej ostatních pozemků 152 m² Dubňany

Aktualizace

Prodej ostatních pozemků 152 m² Dubňany

Dubňany

Nabízíme k prodeji do spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 pozemky v k.ú. Dubňany, okres Hodonín. Jedná se o parcely č. 3147/29, 3147/80 o celkové podílové výměře 152 m2 (podíl přepočítán). Pozemky si vzájemně sousedí,…

Vloženo: 8.3.2018

Cena: 33 440 Kč (220 Kč za m²)

Logo RK
Prodej zemědělské půdy 1823 m² Dubňany

Aktualizace

Prodej zemědělské půdy 1823 m² Dubňany

Dubňany

Nabízíme k prodeji do spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 tři zajímavé pozemky v k.ú. Dubňany, okres Hodonín o celkové podílové výměře 1823 m2 (konečná výměra podílu). Jedná se o parcely č. 3139/4, 3139/180, 3141/2.…

Vloženo: 8.3.2018

Cena: 384 600 Kč (211 Kč za m²)

Logo RK

Prodej stavební parcely 1526 m² Dubňany

Dubňany

Nabízíme k prodeji dva pásy pozemků, které se nachází v územním plánu v zastavitelném území. Pozemky č. 2848/42 a č. 2874/7 mají celkovou výměru 1 526 m2. Oba nabízené pozemky se nachází v obci Dubňany v okrese Hodonín, kraj…

Vloženo: 8.3.2018

Cena: 305 000 Kč (200 Kč za m²)

Prodej zemědělské půdy 1479 m² Dubňany

Aktualizace

Prodej zemědělské půdy 1479 m² Dubňany

Dubňany

Nabízíme k prodeji zajímavý pozemek do výlučného vlastnictví v k.ú. Dubňany, okres Hodonín. Jedná se o parcelu č. 2658/40 o výměře 1479 m2. Pozemek je rovina, přístupná z polní cesty a nachází se na jihovýchodě obce, poblíž…

Vloženo: 16.1.2018

Cena: 739 500 Kč

Logo RK

Dle operace

Dle typu

Dle lokality